top of page

For alle studenter som vil ta del i fremtiden

Bli med en sosial gjeng og 

gjør en forskjell!

Om oss

Start UiT er en ideell studentorganisasjon ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø. Vi ønsker å være en sentral aktør i innovasjonsmiljøet på universitetet, i byen og i regionen. Gjennom å skape kontakt mellom studenter og arbeids- og næringsliv legger vi til rette for gode synergieffekter og ringvirkninger.

 

Våre medlemmer vil få muligheten til å utvikle seg selv og sine egenskaper parallelt med studiene og vi skal bidra til at studentene ved UiT Norges arktiske universitet skal være rustet for å møte fremtidens Nord-Norge.

Arrangementer

Vi skaper kontakt mellom studenter og næringsliv gjennom blant annet å avholde arrangementer i samarbeid med bedrifter i det lokale næringslivet.

Lederjakten

Lederjakten er en konkurranse skapt av Start UiT, hvor vi skal finne UiTs beste lederspire. Studenter fra alle fakulteter får delta på et arrangement med varierte og spennende aktiviteter der målet med konkurransen er å skape interesse og kunnskap om ledelse. Under Lederjakten får deltakerne mulighet til å utforske sine lederegenskaper, samarbeide i team og få tilbakemeldinger og veiledning fra erfarne fagpersoner og ledere fra ulike sektorer. Dette foregår gjennom en rekke aktuelle og realistiske oppgaver som gir kunnskap og erfaring om forskjellige aspekter av hva det vil si å være en leder. I år skal deltakerne gjennomføre både individuelle oppgaver og caseoppgaver i team. Casene er utarbeidet av Start UiT og prosjektets samarbeidspartnere.

Venture Cup

Konkurransen arrangeres 100% frivillig av studenter ved nesten alle universiteter og høyskoler i Norge og er non-profitt for alle involverte. Konferansen blir en hyllest til dagens student-startups og fremtidens ledere, innovatører og entreprenører. Vi skal dele ut premier til årets beste startups og koble næringslivet tettere sammen med studenter, gründere og fremtidens problemløsere. Venture Cup tar sikte på å kontinuerlig være den foretrukne “tidligfaseplattformen” for studenter som ønsker å videreutvikle og realisere sin idé.

Start Samtalen

Her gir vi deg tips og triks om studentinnovasjon, med et lett dryss av humor på toppen. Vi inviterer gjester fra næringslivet, universitetet og gründermiljøet i Nord-Norge til å gi oss god innsikt og kunnskap rundt det store spørsmålet “Hvordan blir jeg en gründer?”.

Samarbeidspartnere

bottom of page