top of page
ideaton3.png
Vi mangler ressurser, men drukner i avfall!

Vi produserer mer og kaster mer for hvert år som går. Samtidig lider vi av større og større ressursknapphet. Er du student og interessert i å bidra med ideer til løsninger på dette komplekse problemet? Da må du bli med på REdu Ideaton!

REdu Ideaton er en halvdagskonkurranse hvor dere får være med å utvikle nye, bærekraftige ideer og løsninger for å dra oss i en mer sirkulær retning. Dere vil bli satt sammen i tverrfaglige team og jobbe frem løsninger på en felles problemstilling, som dere deretter får presentere til en jury bestående av fagpersoner fra bransjen.

Dato: onsdag 29. mars

Tidspunkt: 12 - 17, inkl. lunsj og pizza kl. 16.30

Sted: Universitetet i Tromsø

Vinnerteamet får et gavekort på 1500kr!

Meld deg på REdu Ideaton på UiT

Det er begrenset antall med plasser - meld deg på for å sikre deg en plass 🙌

Hvilket språk vil du helst jobbe på i gruppen din | Which language do you prefer to work in in your group

Takk for at du meldte deg på arrangementet vårt. Vi sees 29. mars!

Det er dessverre ingen plasser igjen!

Problemstilling

Bakgrunn: Vi produserer mer og kaster mer for hvert år som går. Jordens overforbruksdag - dagen vi har brukt opp jordens ressurser for det året vi er i - kommer tidligere og tidligere hvert år. Og for Norges del, som er på forbrukstoppen i verden, var denne dagen allerede 12. april i 2022. I EUs grønne giv er sirkulær økonomi og ressursutnyttelse et av hovedtiltakene for å gjøre EUs klima-, energi-, transport- og skattepolitikk egnet til å redusere netto klimagassutslipp med minst 55 % innen 2030. EU har også satt mange forpliktende og ambisiøse mål om avfallsreduksjon, og mål for ombruk og materialgjenvinning. 65% av alt husholdningslignende avfall skal enten forberedes til ombruk eller materialgjenvinnes innen 2035. Som en konsekvens av dette skal restavfallet reduseres med 50% innen 2030. Dette vil også gjelde for Norge. Men hvordan kommer vi dit? Oppgave: Hvordan skal vi som samfunn få til både å kaste så lite restavfall som mulig, og samtidig også redusere vår sammenlagte totale avfallsmengde?

Metode

Konkurransen går ut på å utvikle en forretningsidé, et konsept eller et produkt/teknologi med potensiale til å utgjøre en stor, positiv og samfunnsnyttig forskjell. Løsningene bør løse konkrete behov eller problemer for definerte problemeiere og målgrupper. Vi bruker entreprenøriell metode, og vi ønsker kreative og nytenkende løsninger. Det er lov å tenke utenfor boksen!

Premie

Gavekort på 1500,- til vinnerlaget

Temaer/vinklinger kan være

- Kildesortering (f.eks. velge ut og følg én avfallstype: mat, elektronikk, tekstiler, plast, farlig avfall, bygg-/treavfall) - Automatisk ettersortering (vha f.eks. robotisering, AI/maskinlæring) - Økonomiske insentiver (som f.eks pant, gulrøtter (eller pisk) i form av reduserte avfallsgebyrer ved reduserte avfallsmengder og/eller god kildesortering) - Designfasen av produkter - Merking av produkter - Stimulere til ombruk og reparasjon (herunder nye forretningsmodeller for leie og deling) - Forbruksmønster/nudging (kaste mindre betyr å kjøpe mindre)

Målgruppe

Studenter i Tromsø. Vi ønsker tverrfaglighet i teamene, og studenter fra alle studieretninger og studiesteder er velkomne til å delta.

Program

12.00 - 12.10 // Oppmøte og registrering. 12.10 - 12.40 // Lunsj. Intro til REdu, dagens tema og problemstilling. 12.40 - 13.00 // Danne grupper 13.00 - 15.00 // Jobbe med idéutvikling 15.00 - 16.00 // Utarbeide presentasjon og one-pager for idé og løsning 16.00 - 17.00 // Pitching og kåring av vinner. Pizza 17.00 // Forts. pizza og mingling

bottom of page